AscendEX Margin Trading Rules
Tutorijali

AscendEX Margin Trading Rules

AscendEX Margin Trading je finansijski derivativni instrument koji se koristi za trgovanje gotovinom. Dok koriste režim marginalnog trgovanja, korisnici AscendEX-a mogu iskoristiti svoju razmjenjivu imovinu kako bi postigli potencijalno veći povrat na svoju investiciju. Međutim, korisnici također moraju razumjeti i snositi rizik od potencijalnih gubitaka Margin Tradinga. Margin trgovina na AscendEX-u zahtijeva kolateral da podrži njegov mehanizam poluge, omogućavajući korisnicima da pozajmljuju i otplaćuju u bilo kojem trenutku dok trguju na marginama. Korisnici ne moraju ručno tražiti da posude ili vrate. Kada korisnici prenesu svoju BTC, ETH, USDT, XRP, itd. imovinu na svoj „Margin Account“, sva stanja računa mogu se koristiti kao kolateral.