Упатства - AscendEX North Macedonia - AscendEX Северна Македонија

Правила за тргување со маргина на AscendEX
Упатства

Правила за тргување со маргина на AscendEX

AscendEX Margin Trading е финансиски деривативен инструмент кој се користи за тргување со готовина. Додека го користат режимот за тргување со маргина, корисниците на AscendEX можат да го искористат своето тргувачко средство за да постигнат потенцијален повисок поврат на нивната инвестиција. Сепак, корисниците мора да го разберат и да го сносат ризикот од потенцијални загуби од тргувањето со маргина. Тргувањето со маргина на AscendEX бара колатерал за поддршка на неговиот механизам за потпора, дозволувајќи им на корисниците да позајмуваат и да отплатат во секој момент додека тргуваат со маргина. Корисниците не треба рачно да бараат позајмување или враќање. Кога корисниците ги пренесуваат своите средства BTC, ETH, USDT, XRP, итн. на нивната „сметка на маргина“, сите салда на сметката може да се користат како колатерал.