Peraturan Dagangan Margin AscendEX
Tutorial

Peraturan Dagangan Margin AscendEX

Dagangan Margin AscendEX ialah instrumen derivatif kewangan yang digunakan untuk perdagangan tunai. Semasa menggunakan mod Dagangan Margin, pengguna AscendEX boleh memanfaatkan aset boleh dagangan mereka untuk mencapai potensi pulangan yang lebih tinggi bagi pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, pengguna juga mesti memahami dan menanggung risiko potensi kerugian Dagangan Margin. Dagangan margin di AscendEX memerlukan cagaran untuk menyokong mekanisme leveragenya, membolehkan pengguna meminjam dan membayar balik pada bila-bila masa semasa perdagangan margin. Pengguna tidak perlu meminta secara manual untuk meminjam atau memulangkan. Apabila pengguna memindahkan aset BTC, ETH, USDT, XRP, dsb. mereka ke "Akaun Margin" mereka, semua baki akaun boleh digunakan sebagai cagaran.