Peraturan Dagangan Margin AscendEX
Tutorial

Peraturan Dagangan Margin AscendEX

AscendEX Margin Trading adalah instrumen derivatif kewangan yang digunakan untuk perdagangan tunai. Semasa menggunakan mod Margin Trading, pengguna AscendEX dapat memanfaatkan aset yang dapat diperdagangkan untuk mencapai potensi pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, pengguna juga harus memahami dan menanggung risiko kemungkinan kerugian Margin Trading. Perdagangan margin di AscendEX memerlukan cagaran untuk menyokong mekanisme leverage, yang membolehkan pengguna meminjam dan membayar balik pada bila-bila masa semasa margin trading. Pengguna tidak perlu meminta untuk meminjam atau mengembalikan secara manual. Apabila pengguna memindahkan aset BTC, ETH, USDT, XRP, dan lain-lain ke "Akaun Margin" mereka, semua baki akaun boleh digunakan sebagai jaminan.