Pravidlá obchodovania s maržou AscendEX
Návody

Pravidlá obchodovania s maržou AscendEX

AscendEX Margin Trading je finančný derivátový nástroj používaný na obchodovanie s hotovosťou. Počas používania režimu obchodovania s maržou môžu používatelia AscendEX využiť svoje obchodovateľné aktíva na dosiahnutie potenciálne vyššej návratnosti svojich investícií. Používatelia však musia tiež pochopiť a znášať riziko potenciálnych strát obchodovania s maržami. Obchodovanie s maržou na AscendEX vyžaduje kolaterál na podporu pákového mechanizmu, ktorý používateľom umožňuje požičiavať si a splácať kedykoľvek počas obchodovania s maržou. Používatelia nemusia manuálne žiadať o požičanie alebo vrátenie. Keď používatelia prevedú svoje aktíva BTC, ETH, USDT, XRP atď. na svoj „Maržový účet“, všetky zostatky na účte môžu byť použité ako kolaterál.