Návody - AscendEX Slovakia - AscendEX Slovenčina

Ako otvoriť podúčet v AscendEX
Návody

Ako otvoriť podúčet v AscendEX

Čo je to podúčet? Podúčet je účet nižšej úrovne, ktorý je umiestnený pod váš existujúci účet (známy aj ako nadradený účet). Všetky vytvorené podúčty budú spravované príslušným nad...
Pravidlá obchodovania s maržou AscendEX
Návody

Pravidlá obchodovania s maržou AscendEX

AscendEX Margin Trading je finančný derivátový nástroj používaný na obchodovanie s hotovosťou. Počas používania režimu obchodovania s maržou môžu používatelia AscendEX využiť svoje obchodovateľné aktíva na dosiahnutie potenciálne vyššej návratnosti svojich investícií. Používatelia však musia tiež pochopiť a znášať riziko potenciálnych strát obchodovania s maržami. Obchodovanie s maržou na AscendEX vyžaduje kolaterál na podporu pákového mechanizmu, ktorý používateľom umožňuje požičiavať si a splácať kedykoľvek počas obchodovania s maržou. Používatelia nemusia manuálne žiadať o požičanie alebo vrátenie. Keď používatelia prevedú svoje aktíva BTC, ETH, USDT, XRP atď. na svoj „Maržový účet“, všetky zostatky na účte môžu byť použité ako kolaterál.
Ako previesť aktíva v AscendEX
Návody

Ako previesť aktíva v AscendEX

Čo je prevod aktív? Prevod aktív je proces, ktorý užívatelia využívajú na prevod aktív na konkrétne účty na obchodovanie. Napríklad pred uskutočnením termínových obchodov mus...