Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX

Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX


Vad är ett underkonto?

Ett underkonto är ett konto på lägre nivå som placeras under ditt befintliga konto (även känt som föräldrakonto). Alla underkonton som skapas kommer att hanteras av dess respektive överordnade konto.


Hur skapar man ett underkonto?

*Observera: Ett underkonto kan endast skapas och hanteras på AscendEX officiella webbplats via en PC.
1. Logga in på ditt AscendEX föräldrakonto. Klicka på profilikonen i det övre högra hörnet på startsidan och klicka på [Underkonton].
(Observera att underkonton endast kan skapas under moderkontot med KYC nivå 2 verifierad och Google 2FA autentiserad.)
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
2. Klicka på [Skapa underkonto] på sidan [Subkonto].
Observera att varje föräldrakonto kan ha upp till 10 underkonton. Om du behöver fler än 10 underkonton, vänligen initiera begäran på den här sidan (längst ner till höger) eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] .

3. Ställ in ett användarnamn och handelstillstånd för att ditt underkonto ska skapas. Klicka på "Bekräfta" för att avsluta skapandet av underkontot.
(Observera att när du klickar på "Bekräfta", kommer du inte längre att kunna ändra användarnamnet för underkontot.)
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
4. Du kan kontrollera alla underkonton som skapats på sidan [Subkonto].
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX

Hur hanterar du dina underkonton inom ett överordnat konto?

1. Grundläggande funktioner

1. Bind en e-post/telefon och aktivera Google 2FA-autentisering för ett underkonto. Därefter kan du logga in på underkontot och få aviseringar via mejlen/telefonen bunden till underkontot.

Vänligen notera:
 • Telefon/e-post bunden till ett föräldrakonto kan inte användas för bindning till underkonton och vice versa;
 • Du kan bara logga in på ett underkonto eller ta emot aviseringar via telefon/mejl som är bunden till föräldrakontot, om du inte binder en mejl/telefon till underkontot. Och i det här scenariot borde föräldrakontot som nämns ovan ha verifierats genom att både binda en e-post/telefon och aktivera Google 2FA-autentisering.

2. Du kan utföra följande operationer för underkonton via deras överordnade konto.
 • Frys konton – Använd funktionerna "Frys konto" eller "Unfreeze Account" för att avbryta eller återuppta ett underkonto; (Att stänga ett befintligt underkonto stöds tillfälligt inte på AscendEX.)
 • Lösenordsändring – Ändra lösenordet för underkonton.
 • Skapa API:er – Ansök om en API-nyckel för ett underkonto.

2. Asset Management
1. Klicka på "Överför" för att hantera alla dina tillgångar på överordnade konton och alla underkonton.
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
Vänligen notera,
 • Om du loggar in på ett underkonto med kontanthandel, marginalhandel och terminshandel aktiverat kan du bara överföra dessa tillgångar inom underkontona. När du är inloggad på föräldrakontot kan du överföra tillgångar mellan förälder- och underkonton eller mellan två underkonton.
 • Inga avgifter kommer att tas ut för tillgångsöverföringar till underkonto.
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
2. Klicka på "Tillgång" för att se alla tillgångar under moderkontot och alla underkonton (i BTC- och USDT-värde).

3. Visa order
Klicka på "Order" för att se dina öppna order, orderhistorik och andra exekveringsdata från dina underkonton.
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
4. Visa historikdata
Asset Transfer History
Klicka på "Överför" för att se tillgångsöverföringsposter på fliken "Överföringshistorik", inklusive överföringstid, tokens, kontotyper etc.
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX
5. Visa inloggningshistorik
Du kan se underkontots inloggningsdetaljer på fliken "Enhetshantering", inklusive inloggningstid, IP-adress och inloggningsland/region, etc.
Hur man öppnar ett underkonto i AscendEX

Vilka behörigheter och begränsningar har underkontot?

 1. Du kan logga in på ett underkonto på PC/App via e-post/telefon/användarnamn kopplat till det.
 2. Du kan utföra kontanthandel, marginalhandel och terminshandel på ett underkonto om dessa handelsbehörigheter är aktiverade via moderkontot.
 3. Insättningar och uttag stöds inte för underkonton.
 4. Du kan endast överföra tillgångar för ett underkonto inom underkontot, inte från underkonto till föräldrakonto eller annat underkonto som endast kan drivas från förälderkontonivå.
 5. En API-nyckel för ett underkonto kan bara skapas av det överordnade kontot men inte av underkontot.


FAQ

1. Hur många underkonton kan jag skapa per föräldrakonto?

Varje föräldrakonto kan ha upp till 10 underkonton. Om du behöver fler än 10 underkonton, vänligen initiera begäran längst ner på denna sida eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected].


2. Vad är avgiftsstrukturen för tillgångsöverföringar mellan moder- och underkonton och mellan underkonton?

Avgifter kommer inte att tas ut för tillgångsöverföringar från ett moderkonto till dess underkonton, eller mellan underkonton.


3. Vilka typer av tillgångar kan jag överföra till underkonton?

Alla tillgångar som listas på kontantkonto, marginalkonto och terminskonto under [My Asset]-sidan kan överföras till ett underkonto.


4. Hur stänger jag ett befintligt underkonto om jag inte vill använda det längre?

För närvarande stöder inte AscendEX stängning av underkonton. Använd funktionen "Frys konto" för att avsluta ett underkonto om det behövs.


5. Vilka är handelsavgifterna för underkonton?

Alla underkontons VIP-nivå och handelsavgifter som krävs bestäms av det moderkonto som underkontona är placerade under. VIP-nivå och handelsavgifter som krävs för ett moderkonto kommer att bestämmas av efterföljande 30-dagars handelsvolym och efterföljande 30-dagars genomsnittliga olåsta ASD-innehav på både moderkontot och dess underkonton.


6. Kan jag sätta in till eller ta ut från ett underkonto?

Nej. Alla insättningar och uttag måste göras via föräldrakontot.


7. Varför kan min telefon inte bindas till ett underkonto?

En personlig enhet som redan är bunden till ett föräldrakonto kan inte användas för att binda ett underkonto och vice versa.


8. Kan jag skapa ett underkonto via en inbjudningskod?

Nej. Endast ett föräldrakonto kan registrera sig via en inbjudningskod.


9. Kan jag gå med i en AscendEX-handelstävling med ett underkonto?

Nej, du får inte gå med i en AscendEX-handelstävling med ett underkonto. AscendEX-handelstävlingar är endast tillgängliga för moderkonton. All handelsvolym på underkonton räknas dock till moderkontots totala handelsvolym och tas med i beräkningen när man avgör om en användare är kvalificerad för en handelstävling.


10. Kan föräldrakonton annullera öppna beställningar på underkonton?

Nej. Om handelsfunktionen är aktiverad på ett "live" underkonto, kan order inte annulleras av moderkontot. Du kan bara kontrollera dem via ett föräldrakonto. När underkonton är frysta eller underkontohandel avaktiveras av ett föräldrakonto, avbryts alla öppna beställningar på respektive underkonto automatiskt.


11. Kan jag använda ett underkonto för Staking och DeFi Mining?

Förlåt. Användare kan inte använda ett underkonto för investeringsprodukter: Staking och DeFi Mining.


12. Kan jag använda ett underkonto för att köpa ett Airdrop Multiple Card, ASD Investment Multiple Card och Point Card?

Användare kan bara köpa Point Card med ett underkonto och inte ett Airdrop Multiple Card och ASD Investment Multiple Card.
Thank you for rating.