• Obdobie propagácie: 14 dní
  • Propagácie: 100 % odhad APR