Pravila trgovanja z maržo AscendEX
Vadnice

Pravila trgovanja z maržo AscendEX

AscendEX Margin Trading je izvedeni finančni instrument, ki se uporablja za trgovanje z gotovino. Medtem ko uporabljajo način trgovanja z maržo, lahko uporabniki AscendEX izkoristijo svoje sredstvo, s katerim se trguje, da dosežejo potencialno višjo donosnost svoje naložbe. Vendar pa morajo uporabniki tudi razumeti in nositi tveganje morebitnih izgub trgovanja z maržo. Trgovanje z maržo na AscendEX zahteva zavarovanje za podporo mehanizma finančnega vzvoda, kar uporabnikom omogoča izposojo in odplačilo na kateri koli točki trgovanja z maržo. Uporabnikom ni treba ročno zahtevati izposoje ali vračila. Ko uporabniki prenesejo svoja sredstva BTC, ETH, USDT, XRP itd. na svoj »Margin Account«, se lahko vsa stanja na računu uporabijo kot zavarovanje.