AscendEX Margin söwda düzgünleri
Gollanmalar

AscendEX Margin söwda düzgünleri

AscendEX Margin Trading, nagt söwdasy üçin ulanylýan maliýe emele getiriji guraldyr. “Margin Trading” re usingimini ulanýarka, AscendEX ulanyjylary maýa goýumlaryndan has ýokary girdeji gazanmak üçin söwda aktiwlerini ulanyp bilerler. Şeýle-de bolsa, ulanyjylar “Margin Trading” -iň bolup biljek ýitgilerine düşünmeli we çekmeli. AscendEX-de margin söwdasy, ulanyjylara margin söwdasy wagtynda islendik wagt karz almaga we yzyna gaýtaryp bermäge mümkinçilik berýän mehanizmini goldamak üçin girew talap edýär. Ulanyjylara karz almak ýa-da yzyna gaýtarmak üçin el bilen haýyş etmegiň zerurlygy ýok. Ulanyjylar BTC, ETH, USDT, XRP we ş.m. emläklerini “Margin hasaby” -na geçirenlerinde, ähli hasap galyndylary girew hökmünde ulanylyp bilner.