AscendEX Marj Ticareti Kuralları

AscendEX Marj Ticareti Kuralları
AscendEX Margin Trading, nakit ticareti için kullanılan bir finansal türev aracıdır. Margin Trading modunu kullanırken, AscendEX kullanıcıları yatırımlarında potansiyel olarak daha yüksek bir getiri elde etmek için takas edilebilir varlıklarını kullanabilirler. Ancak, kullanıcılar Marjin Ticaretinin potansiyel zarar riskini de anlamalı ve üstlenmelidir.

AscendEX'te marj ticareti, kaldıraç mekanizmasını desteklemek için teminat gerektirir ve kullanıcıların marj ticareti sırasında herhangi bir noktada ödünç almalarına ve geri ödemelerine olanak tanır. Kullanıcıların ödünç almak veya iade etmek için manuel olarak talepte bulunmalarına gerek yoktur. Kullanıcılar BTC, ETH, USDT, XRP vb. varlıklarını “Marjin Hesabına” aktardıklarında, tüm hesap bakiyeleri teminat olarak kullanılabilir.


1. Marj Ticareti Nedir?

Marj üzerinden alım satım, kullanıcıların normalde karşılayabileceklerinden daha fazla dijital varlık ticareti yapmak için borç alma sürecidir. Marj ticareti, kullanıcıların satın alma güçlerini artırmalarına ve potansiyel olarak daha yüksek getiri elde etmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, dijital varlığın yüksek piyasa oynaklığı niteliği göz önüne alındığında, kullanıcılar kaldıraç kullanımıyla da çok daha büyük kayıplara maruz kalabilir. Bu nedenle, kullanıcılar bir marj hesabı açmadan önce marj üzerinden işlem yapma riskini tam olarak anlamalıdır.


2. Marj Hesabı

AscendEX marj ticareti ayrı bir “Marjin Hesabı” gerektirir. Kullanıcılar, varlıklarını [Varlığım] sayfasından marj kredisi için teminat olarak Nakit Hesaplarından Teminat Hesaplarına aktarabilirler.


3. Marjlı Kredi

Başarılı transferin ardından, platform sistemi, kullanıcının “Marjin Varlığı” bakiyesine dayalı olarak mevcut maksimum kaldıracı otomatik olarak uygulayacaktır. Kullanıcıların marj kredisi talep etmesi gerekmez.

Marj alım satım pozisyonu Marjin Varlıklarını aştığında, aşan kısım marj kredisini temsil edecektir. Kullanıcının marj ticareti pozisyonu, belirtilen Maksimum Değişim Gücü (limit) içinde kalmalıdır.

Örneğin:
Toplam kredi, hesabın Maksimum Ödünç Alınabilir Limitini aştığında bir kullanıcının siparişi reddedilecektir. Hata kodu, işlem sayfasındaki Açık Emir/Emir Geçmişi bölümünde 'Yeterli Ödünç Alınamaz' olarak görüntüleniyor. Sonuç olarak, kullanıcılar geri ödeyene kadar daha fazla borç alamaz ve kalan krediyi Maksimum Borçlanma Limiti altında azaltamaz.


4. Teminat Kredisinin Menfaatleri

Kullanıcılar kredilerini sadece ödünç aldıkları token ile geri ödeyebilirler. Marj kredilerinin faizi, 8:00 UTC, 16:00 UTC ve 24:00 UTC'de her 8 saatte bir kullanıcı hesapları sayfasında hesaplanır ve güncellenir. Lütfen 8 saatten az herhangi bir bekletme süresinin 8 saatlik bir süre olarak sayılacağını unutmayın. Bir sonraki marj kredisi güncellenmeden borçlanma ve geri ödeme işlemleri tamamlandığında faiz dikkate alınmayacaktır.

Puan Kartı Kuralları


5. Kredi Geri Ödemesi

AscendEX, kullanıcıların Marjin Hesaplarındaki varlıkları işlem yaparak veya Nakit Hesaplarından daha fazla varlık aktararak kredileri geri ödemelerine olanak tanır. Maksimum ticaret gücü geri ödeme üzerine güncellenecektir.

Örnek:
Kullanıcı Marjin Hesabına 1 BTC aktardığında ve mevcut kaldıraç 25 kat olduğunda, Maksimum İşlem Gücü 25 BTC'dir.

1 BTC = 10.000 USDT fiyatını varsayarsak, 240.000 USDT satarak ek 24 BTC satın almak, 240.000 USDT kredi (Ödünç Alınan Varlık) ile sonuçlanır. Kullanıcı, Nakit Hesaptan transfer yaparak veya BTC satarak kredi artı faizlerini geri ödeyebilir.

Transfer Yap:
Kullanıcılar, krediyi geri ödemek için Nakit Hesaptan 240.000 USDT (artı gerçekleşen faiz) transfer edebilir. Maksimum ticaret gücü buna göre artacaktır.

Bir İşlem Yapın:
Kullanıcılar, marj ticareti yoluyla 24 BTC (artı borçlu olunan faiz) satabilir ve satış gelirleri, ödünç alınan varlıklara karşı kredi geri ödemesi olarak otomatik olarak düşülür. Maksimum ticaret gücü buna göre artacaktır.

Not: Faiz kısmı, kredi prensibinden önce geri ödenecektir.

6. Teminat Gereksinimi ve Tasfiye Hesaplaması

Teminat Ticaretinde, Başlangıç ​​Teminatı (“IM”) öncelikle kullanıcının Ödünç Alınan Varlığı, kullanıcının Varlığı ve genel kullanıcı hesapları için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Ardından, hesap için Etkin Başlangıç ​​Marjı (EIM) için hepsinin en yüksek değeri kullanılacaktır. IM, mevcut mevcut piyasa fiyatına göre USDT değerine dönüştürülür.

Hesap için EIM = Maksimum Değer (Tüm Ödünç Alınan Varlıklar için IM, Toplam Varlık için IM, hesap
için IM ) Bireysel Ödünç Alınan Varlık için IM = (Ödünç Alınan Varlık + Borçlu Faiz)/ (Varlık için Maks. Kaldıraç-1) için
IM Tüm Ödünç Alınan Varlık = Toplamı (Bireysel Ödünç Alınan Varlık
için IM ) Bireysel Varlık için IM = Varlık / (Varlık için Maksimum Kaldıraç -1)
Toplam Varlık için IM = Tümlerinin Toplamı (bireysel Varlık için IM) * Kredi Oranı
Kredi Oranı = (Toplam Borçlu Varlık + Borçlu Toplam Faiz) /
Hesap için Toplam Varlık IM = (Toplam Borçlu Varlık + Borçlu Toplam Faiz) / (Hesap için Maksimum Kaldıraç -1)

Örnek:
Kullanıcının pozisyonu aşağıdaki gibi gösterilir:
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
Dolayısıyla, Hesap için Etkin Başlangıç ​​Marjı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
Not:
Örnekleme amacıyla, yukarıdaki örnekte Borçlu Faiz 0 olarak ayarlanmıştır.

Mevcut Teminat Hesabı Net Varlığı EIM'den düşük olduğunda, kullanıcılar daha fazla borç alamazlar.

Mevcut Teminat Hesabının Net Varlığı EIM'yi aştığında, kullanıcılar yeni emirler verebilir. Ancak sistem, yeni emrin Teminat Hesabı Net Varlığı üzerindeki etkisini emir fiyatına göre hesaplayacaktır. Yeni verilen emir, yeni Teminat Hesabı Net Varlığının yeni EIM'nin altına düşmesine neden olacaksa, yeni emir reddedilecektir.

Hesap için Etkin Minimum Teminat (EMM) Güncellemesi

Minimum Marj (MM) önce kullanıcının Ödünç Alınan Varlıklar ve Varlıklar için hesaplanacaktır. Bu ikisinin daha büyük değeri, hesabın Etkin Minimum Marjı için kullanılacaktır. MM, mevcut piyasa fiyatına dayalı olarak USDT değerine dönüştürülür.

Hesap için EMM = Maksimum değer (tüm Ödünç Alınan Varlıklar için MM, Toplam Varlık için MM)

Bireysel Ödünç Alınan Varlık için MM = (Ödünç Alınan Varlık + Borçlu Faiz)/ (Varlık için Maksimum Kaldıraç*2 -1)

Tüm Borçlanan Varlıklar için MM = Toplamı (bireysel Ödünç Alınan Varlık

için MM ) Bireysel Varlık için MM = Varlık / (Maks Kaldıraç) Varlık için *2 -1)

MM Toplam Varlık için = Toplamı (Bireysel Varlık için MM) * Kredi Oranı

Kredi Oranı = (Toplam Borçlu Varlık + Borçlu Toplam Faiz) / Toplam Varlık

Kullanıcının pozisyonunun bir örneği aşağıda gösterilmiştir:
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
Bu nedenle : , Hesap için Efektif Minimum Teminat aşağıdaki şekilde hesaplanır:
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
Açık Emirler için Kurallar
Marj ticaretinin açık emri, emir icrasından önce bile Borçlu Varlık'ın artmasına neden olacaktır. Ancak, Net Varlığı etkilemeyecektir.Not :
Örnekleme amacıyla, yukarıdaki örnekte Borçlu Faiz 0 olarak ayarlanmıştır.

Tasfiye Süreci Kuralları aynı kalır. Tampon oranı %100'e ulaştığında, kullanıcının marjin hesabı derhal zorunlu tasfiyeye tabi olacaktır.

Yastık oranı = Teminat Hesabının Net Varlığı / Hesap için Etkin Minimum Marj. Borç Alım Satım İşlemleri sayfasında Kredi Özeti bölümünde

Borçlu Varlık ve Varlık Toplam Tutarı Hesaplama

, Bakiye ve Kredi Tutarı varlık bazında görüntülenir.

Toplam Varlık Tutarı = Piyasa fiyatına dayalı olarak USDT'nin eşdeğer değerine dönüştürülen tüm varlıkların Bakiye toplamı

Borç Alınan Varlıkların Toplam Tutarı = Piyasa fiyatına dayalı olarak USDT'nin eşdeğer değerine dönüştürülen tüm varlıklar için Kredi Tutarı toplamı.
AscendEX Marj Ticareti Kuralları
Cari Marj Oranı = Toplam Aktif / Net Aktif (Toplam Aktif – Borçlu Varlık – Borçlu Faiz)

Yastık = Net Aktif/Asgari Marj Gerekli.

Marj Çağrısı: Yastıklama %120'ye ulaştığında, kullanıcı e-posta yoluyla bir marj çağrısı alır.

Tasfiye: Yastık %100'e ulaştığında, kullanıcının teminat hesabı tasfiyeye tabi olabilir.


7. Tasfiye Süreci

Referans Fiyat
Piyasa oynaklığından kaynaklanan fiyat sapmasını azaltmak için AscendEX, marj gereksinimi ve zorunlu tasfiye hesaplaması için bileşik referans fiyat kullanır. Referans fiyat, aşağıdaki beş borsadan (hesaplama sırasında kullanılabilirliğe bağlı olarak) - AscendEX, Binance, Huobi, OKEx ve Poloniex'ten ortalama bir son işlem fiyatı alınarak ve en yüksek ve en düşük fiyat çıkarılarak hesaplanır.

AscendEX, fiyatlandırma kaynaklarını haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Sürece Genel Bakış
  1. Teminat hesabının tamponu 1.0'a ulaştığında, sistem tarafından cebri tasfiye, yani cebri tasfiye pozisyonu ikincil piyasada;
  2. Zorunlu tasfiye sırasında marj hesabının tamponu 0,7'ye ulaşırsa veya zorunlu tasfiye pozisyonu uygulandıktan sonra tampon hala 1,0'ın altındaysa, pozisyon BLP'ye satılacaktır;
  3. Pozisyon BLP'ye satıldıktan ve yürütüldükten sonra, marj hesabı için tüm fonksiyonlar otomatik olarak devam edecektir, yani hesabın bakiyesi negatif değildir.


8. Fon transferi

Bir kullanıcının Net Varlıkları, Başlangıç ​​Marjının 1,5 katından fazla olduğunda, Net Varlık, Başlangıç ​​Marjının 1,5 katına eşit veya daha yüksek kaldığı sürece, kullanıcı, Teminat Hesabındaki varlıkları Nakit Hesabına aktarabilir.


9. Risk Hatırlatma

Marj ticareti, finansal kaldıraç kullanımıyla daha yüksek bir kâr potansiyeli için satın alma gücünü artırabilirken, fiyat kullanıcı aleyhine hareket ederse ticaret kaybını da artırabilir. Bu nedenle, kullanıcı, likidasyon riskini ve daha da büyük mali kayıp riskini azaltmak için yüksek marjlı ticaretin kullanımını sınırlamalıdır.


10. Vaka Senaryoları

Fiyat yükseldiğinde marj üzerinde nasıl işlem yapılır? İşte 3x kaldıraçlı bir BTC/USDT örneği.
BTC fiyatının 10.000 USDT'den 20.000 USDT'ye çıkmasını bekliyorsanız AscendEX'ten 10.000 USDT sermaye ile maksimum 20.000 USDT borç alabilirsiniz. 1 BTC = 10.000 USDT fiyatına 25 BTC satın alabilir ve fiyat iki katına çıktığında satabilirsiniz. Bu durumda, kârınız:

25*20.000 – 10.000 (Sermaye Marjı) – 240.000 (Kredi) = 250.000 USDT Marj

olmasaydı, yalnızca 10.000 USDT'lik PL kazancı elde ederdiniz. Karşılaştırıldığında, 25x kaldıraçlı marj ticareti, karı 25 kat artırır.

Fiyat düştüğünde marjda nasıl işlem yapılır? İşte 3x kaldıraçlı bir BTC/USDT örneği:

BTC fiyatının 20.000 USDT'den 10.000 USDT'ye düşeceğini düşünüyorsanız AscendEX'ten 1BTC sermaye ile maksimum 24 BTC ödünç alabilirsiniz. 1 BTC = 20.000 USDT fiyatında 25 BTC satabilir ve ardından fiyat %50 düştüğünde bunları geri alabilirsiniz. Bu durumda, kârınız:

25*20.000 – 25*10.000= 250.000 USDT

Marj üzerinden işlem yapma olanağınız olmadan, düşen fiyat beklentisiyle tokeni açığa çıkaramazsınız .
Thank you for rating.
YORUM YAZIN Yanıtı İptal Et
Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!