Regles de comerç de marge AscendEX
Tutorials

Regles de comerç de marge AscendEX

AscendEX Margin Trading és un instrument financer derivat utilitzat per al comerç en efectiu. Mentre utilitzen el mode de comerç de marge, els usuaris d'AscendEX poden aprofitar el seu actiu negociable per aconseguir un retorn potencial més elevat de la seva inversió. Tanmateix, els usuaris també han d'entendre i assumir el risc de possibles pèrdues de Margin Trading. La negociació amb marge a AscendEX requereix una garantia per donar suport al seu mecanisme de palanquejament, que permet als usuaris demanar préstecs i pagar en qualsevol moment mentre es negocien amb marge. Els usuaris no han de sol·licitar manualment el préstec o la devolució. Quan els usuaris transfereixen els seus actius BTC, ETH, USDT, XRP, etc. al seu "compte de marge", tots els saldos del compte es poden utilitzar com a garantia.